การสำรวจทางวิศวกรรม

ISBN 978-974-03-2960-2
ผู้แต่ง/ผู้แปล วิชัย เยี่ยงวีรชน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
จำนวนหน้าเลข 341 หน้า.
หมู่หนังสือ 526.9  ว32ก  2557 ล.1
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการวัดและเครื่องมือที่ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของการวัดตามมาตรฐานความถูกต้อง
แผนที่ ในทางกลับกันการกำหนดตำแหน่งภาคสนาม เมื่อกำหนดค่าความถูกต้องทางตำแหน่งของผลลัพธ์ที่ต้องการ วิศวกรจะสามารถวิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อกำหนดกรรมวิธีและลักษณะสมบัติของเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตามการออกแบบนั้น รวมทั้งการตรวจสอบตามมาตรฐานความถูกต้อง