พลังลม พึ่งพาได้แค่ไหน

ISBN 978-616-273-110-5
ผู้แต่ง/ผู้แปล Jim Pipe / อรพิน ยงวัฒนา,ผู้แปล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557.
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
จำนวนหน้าเลข 32 หน้า.
หมู่หนังสือ 333.91  พ95พ  2557
สาระสังเขป