การประชุมหารือการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมชลประทาน ณ ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ