• มุมบริการ

สถานที่ให้บริการ : ห้องสมุดกรมชลประทานสามเสน ชั้น 1 | ห้องเธียเตอร์

  • ให้บริการสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน ใช้สำหรับจัดประชุมหรือการอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ เนื่องจากมีจำนวนเก้าอี้รองรับไว้สำหรับ 20 ที่นั่ง และยังมีเครื่องเสียง ไมโครโฟน รวมถึงสื่อมัลติมีเดียและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้สำหรับบริการ

IMG_0930