• วารสาร

สถานที่ให้บริการ : ห้องสมุดกรมชลประทานสามเสน ชั้น 1 | หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารทั่วไป

  • วารสารที่ให้บริการเป็นวารสารบอกรับ อาทิเช่น ขวัญเรือน, ComToday, Health & Cuisine, Secret, ต่วย’ตูน, เที่ยวรอบโลก, เนชั่นสุดสัปดาห์, บ้านและสวน, พลอยแกมเพชร, ศิลปวัฒนธรรม, หมอชาวบ้าน และ อ.ส.ท. เป็นต้น รวมถึงให้บริการหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ที่น่าสนใจ

สถานที่ให้บริการ : ห้องสมุดกรมชลประทานสามเสน ชั้น 1 | วารสารกรมชลประทาน และสิ่งพิมพ์รัฐบาล

  • วารสารของกรมชลประทาน เช่น รายงานประจำปี ชลกรฉบับวันชูชาติ ชลสาร และดงตาลสัมพันธ์ เป็นต้น
  • สิ่งพิมพ์รัฐบาล คือสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานหรือสำนักงานอื่น เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น