• หนังสือ

สถานที่ให้บริการ : ห้องสมุดกรมชลประทานสามเสน ชั้น 2 | หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ หนังสือด้านการชลประทาน หนังสือทั่วไป นวนิยาย

IMG_0455xx

ห้องสมุดกรมชลประทาน เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง ด้านการชลประทาน หนังสือส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิศวกรรม และการก่อสร้าง ผู้ใช้บริการที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมชลประทานเท่านั้นที่สามารถยืมหนังสือได้ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถนำไปถ่ายเอกสารได้

ประเภทหนังสือที่ให้บริการ

  1. หนังสืออ้างอิง
  2. วิทยานิพนธ์
  3. หนังสือด้านการชลประทาน
  4. หนังสือทั่วไป / นวนิยาย