ผู้อำนวยการสำนัก

นายเอนก ก้านสังวอน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ค้นหาหนังสือ-สื่อ ผ่าน ระบบ KOHA


ตรวจสอบ-ต่ออายุการยืม ระบบ KOHA


ค้นหาคลังข้อมูลดิจิทัล Dspace

ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล ที่เป็นผลิตผลจากองค์ความรู้ของกรมชลประทาน ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อการสงวนรักษาทรัพยากรระยะยาวอย่างถาวรและยั่งยืน บุคลากรของกรมชลประทานและผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้หากเป็นการใช้เพื่อส่งเสริมความรู้และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย


แบบสอบถามความคิดเห็น

บริการห้องสมุด

หนังสือแนะนำเดือนนี้

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ • News & Activities

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน เว็บไซต์ห้้องสมุดกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2562

ดูคะแนนผลการโหวต

Loading ... Loading ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง